O nama

PA-EL je vodeća tvrtka u Hrvatskoj i regiji u području projektiranja, proizvodnje opreme, izvođenja i održavanja sustava katodne zaštite za:

 • ukopane čelične cjevovode
 • ukopane čelične spremnike
 • armiranobetonske konstrukcije
 • offshore konstrukcije i brodove
 • druge specifične metalne građevine
YouTube

Tvrtka PA-EL je u privatnom vlasništvu, a osnovao ju je g. Stjepan Pavliša 1993. godine.

Ured direktora, nabava i prodaja te računovodstveni sektor nalaze se na adresi Dubrovčan 33b, Veliko Trgovišće. Hala za proizvodnju i servis, projektantski ured, odjel za EX instalaciju, skladište, odjel kontrole kvalitete i korozijski laboratorij nalaze se na lokaciji Ksavera Šandora Đalskoga 55a, Veliko Trgovišće.

PA-EL JE CERTIFICIRAN SA:
 • ISO 9001 (sustavom upravljanja kvalitetom)
 • ISO 14001 (sustavom upravljanja okolišem)
 • ISO 45001 (sustavom upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu)

 

Poduzeće PA-EL d.o.o. posluje od 1993. godine.

Crvena boja u našem logu simbolizira energiju, a zelena ekologiju.

Osnovna djelatnost naše tvrtke je zaštite od korozije ukopanih i uronjenih čeličnih konstrukcija pomoću sustava katodne zaštite, koja je direktno u funkciji zaštite okoliša sprječavajući štetan utjecaj infrastrukture na okoliš, ali i okoliša na infrastrukturu čime se dugoročno osigurava održiv razvoj.

Ključne smjernice PA-EL-a u obavljanju poslovnih aktivnosti jesu:

 • KUPCI – Našim kupcima nudimo proizvode i usluge stalno prilagođene njihovim zahtjevima (custom made). Prema svakom kupcu pristupamo individualno. Zadovoljstvo naših kupaca očituje se kroz stalnu direktnu komunikaciju i obnovu ugovornih odnosa.
 • ZAPOSLENICI – Društvo ima uspostavljen sustav brige o pravima svakog zaposlenika, edukacijske programe u skladu s novim dostignućima u struci gdje se kombiniraju uža stručna i opća tehnička i operativna znanja u svim sektorima i odjelima. Naši zaposlenici su upoznati s našom politikom te ju kao trajno načelo, svakodnevno provode.
 • PROIZVODI I USLUGE – Naši proizvodi i usluge plod su iskustva, edukacije, stručnog rada naših zaposlenika i stalne inovativnosti kroz uvođenje novih tehnologija i komponenti. Imamo transparentni sustav mjerljivosti kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti naših proizvoda, te osiguravamo pravovremenost i kvalitetu naših usluga.
 • NEPRISTRANOST - Upravljanje odjelom za ispitivanje i njegov rad organizirani su na način da se čuva njegova neovisnost od ostalih aktivnosti društva. Uprava jamči da osoblje odjela za ispitivanje neće izlagati nikakvim poslovnim, financijskim i drugim pritiscima koji mogu štetno utjecati na nepristranost njihovog rada.
 • DOBAVLJAČI – Naši dobavljači stalno se dokazuju kvalitetom svojih proizvoda i komponenti te u sigurnim i pravovremenim isporukama. Vodimo stalnu brigu da naši ključni dobavljači poštuju zahtjeve našeg integriranog sustava upravljanja kvalitetom koji se odnose na njihovo područje rada.
 • SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA - Provode se svakodnevno predviđene mjere za zaštitu zdravlja radnika u skladu sa važećim propisima i normom ISO 45001:2018.
 • OKOLIŠ – Naši programi sprečavanja korozije imaju vanjski i unutarnji doprinos u funkciji zaštite okoliša. Vanjski doprinos su učinci kojima se umanjuje opasnost direktnih i indirektnih emisija štetnih tvari u okoliš, a naš unutarnji doprinos je u primjeni komponenti i radnji koje imaju najmanja moguća onečišćenja za okoliš, te veće energetske uštede.
 • ZAKONSKI I OSTALI ZAHTJEVI - Pratimo i usklađujemo procese rada i usluga sa zakonskom regulativom i normama koji su općenito i usko vezane za naš djelokrug rada i djelovanja. Kao verifikaciju usklađenja našeg rada sa složenim zahtjevima tržišta, te s pravnom i tehničkom regulativom Hrvatske, EU i šire, naše poslovanje smo uskladili sa zahtjevima normi ISO 29001:2020, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 17025:2017.
 • ZAŠTITA POJEDINACA – Pratimo i usklađujemo naš rad u skladu sa Uredbom o zaštiti pojedinaca i fokusiramo naše djelovanje sa posebnom naznakom o zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba po načelu povjerljivosti i nužnosti.
 • KVALITETA – Održivost naših proizvoda i usluga na tržištu izravni je odraz provođenja i kontrole kvalitete naše proizvodnje i pružanja usluga. Stalno promišljamo, preispitujemo i provodimo poboljšanja na našim proizvodima, uslugama, procesima i u sustavu upravljanja poslovanjem.
 • DRUŠTVENA ZAJEDNICA – PA-EL je društveno odgovorno poduzeće koje redovito i pravovremeno ispunjava sve obveze prema zajednici i radnicima. Uprava osigurava transparentno poslovanje i uvijek nastoji kroz donacijske aktivnosti pružiti pomoć i podršku djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama, znanstvenim, sportskim i inovativnim projektima.