O nama

PA-EL je vodeća tvrtka u Hrvatskoj i regiji u području projektiranja, proizvodnje opreme, izvođenja i održavanja sustava katodne zaštite za:

 • ukopane čelične cjevovode
 • ukopane čelične spremnike
 • armiranobetonske konstrukcije
 • offshore konstrukcije i brodove
 • druge specifične metalne građevine
YouTube

Tvrtka PA-EL je u privatnom vlasništvu, a osnovao ju je g. Stjepan Pavliša 1993. godine.

Ured direktora, nabava i prodaja te računovodstveni sektor nalaze se na adresi Dubrovčan 33b, Veliko Trgovišće. Hala za proizvodnju i servis, projektantski ured, odjel za EX instalaciju, skladište, odjel kontrole kvalitete i korozijski laboratorij nalaze se na lokaciji Ksavera Šandora Đalskoga 55a, Veliko Trgovišće.

PA-EL JE CERTIFICIRAN SA:
 • ISO 9001 (sustavom upravljanja kvalitetom)
 • ISO 14001 (sustavom upravljanja okolišem)
 • ISO 45001 (sustavom upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu)
 • ISO 29001 (sektorski sustavi upravljanja kvalitetom)
 • Certifikat za ATEX zone (za montažu, održavanje i dijagnostiku)
 • NACE CP3 certifikat (tehnolog katodne zaštite)

 

Poduzeće PA-EL d.o.o. posluje od 1993. godine.

Crvena boja u našem logu simbolizira energiju, a zelena ekologiju.

Osnovna djelatnost naše tvrtke je zaštite od korozije ukopanih i uronjenih čeličnih konstrukcija pomoću sustava katodne zaštite, koja je direktno u funkciji zaštite okoliša sprječavajući štetan utjecaj infrastrukture na okoliš, ali i okoliša na infrastrukturu čime se dugoročno osigurava održiv razvoj.

Ključne smjernice PA-EL-a u obavljanju poslovnih aktivnosti jesu:

 • KUPCI – Našim kupcima nudimo proizvode i usluge stalno prilagođene njihovim zahtjevima (custom made). Zadovoljstvo naših kupaca očituje se kroz stalnu direktnu komunikaciju i obnovu ugovornih odnosa.
 • ZAPOSLENICI – Društvo ima uspostavljen sustav brige o pravima svakog zaposlenika, edukacijske programe u skladu s novim dostignućima u struci gdje se kombiniraju uža stručna i opća tehnička i operativna znanja u svim sektorima i odjelima. Naši zaposlenici su upoznati s našom politikom te ju kao trajno načelo, svakodnevno provode.
 • PROIZVODI I USLUGE – Naši proizvodi i usluge plod su iskustva, edukacije, stručnog rada naših zaposlenika i stalne inovativnosti kroz uvođenje novih tehnologija i komponenti. Imamo transparentni sustav mjerljivosti kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti naših proizvoda, te osiguravamo pravovremenost i kvalitetu naših usluga.
 • NEPRISTRANOST - Upravljanje odjelom za ispitivanje i njegov rad organizirani su na način da se čuva njegova neovisnost od ostalih aktivnosti društva. Uprava jamči da osoblje odjela za ispitivanje neće izvršavati aktivnosti koje dovode sukobu interesa, te da osoblje odjela za ispitivanje neće izlagati nikakvim poslovnim, financijskim i drugim pritiscima koji mogu štetno utjecati na nepristranost njihovog rada.
 • DOBAVLJAČI – Naši dobavljači stalno se dokazuju kvalitetom svojih proizvoda i komponenti te u sigurnim i pravovremenim isporukama. Vodimo stalnu brigu da naši ključni dobavljači poštuju zahtjeve našeg integriranog sustava upravljanja kvalitetom koji se odnose na njihovo područje rada.
 • SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA - Provode se svakodnevno mjere smanjenja rizika kroz uklanjanje opasnosti uz pomoć sudjelovanja i savjetovanja djelatnika kako bi se prevenirale ozljede i sačuvalo zdravlje pojedinca.
 • OKOLIŠ – Naši proizvodi i usluge imaju vanjski i unutarnji doprinos u funkciji zaštite okoliša. Vanjski doprinos su učinci kojima se umanjuje opasnost direktnih i indirektnih emisija štetnih tvari u okoliš, a naš unutarnji doprinos očituje se kroz održivu uporabu resursa i učinkovito gospodarenje otpadom.
 • ZAKONSKI I OSTALI ZAHTJEVI - Pratimo i usklađujemo procese rada i usluga sa zakonskom regulativom i normama koji su općenito i usko vezane za naš djelokrug rada i djelovanja. Kao verifikaciju usklađenja našeg rada sa složenim zahtjevima tržišta, te s pravnom i tehničkom regulativom Hrvatske, EU i šire, naše poslovanje smo uskladili sa zahtjevima normi ISO 29001:2020, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 17025:2017.
 • ZAŠTITA POJEDINACA – Pratimo i usklađujemo naš rad u skladu sa Uredbom o zaštiti pojedinaca i fokusiramo naše djelovanje sa posebnom naznakom o zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba po načelu povjerljivosti i nužnosti.
 • KVALITETA – Održivost naših proizvoda i usluga na tržištu izravni je odraz provođenja kontrole kvalitete naše proizvodnje i pružanja usluga. Stalno promišljamo, preispitujemo i provodimo poboljšanja na našim proizvodima, uslugama, procesima i u sustavu upravljanja poslovanjem.
 • DRUŠTVENA ZAJEDNICA – PA-EL je društveno odgovorno poduzeće koje redovito i pravovremeno ispunjava sve obveze prema zajednici i radnicima. Uprava osigurava transparentno poslovanje i uvijek nastoji kroz donacijske aktivnosti pružiti pomoć i podršku djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama, znanstvenim, sportskim i inovativnim projektima.