Elektroinstalacije

Svakodnevna uporaba električne energije ima jednu od najvažnijih uloga u životu pojedinca, u gospodarstvu i u ostalim granama modernog društva.

Znajući to, PA-EL održava korak s razvojem u području elektroenergetike i elektrotehnike, opredjeljujući se prije svega na instalacije niskog napona i slabe struje.

Tim stručnjaka i organizacija rada daje našim klijentima širok spektar moguće suradnje kod projektiranja, građenja i održavanja elektrotehničkih instalacija i opreme.

Izrada elektrotehničkih projekata; idejnih, glavnih i izvedbenih
Izrada, dorada, ispitivanje i ugradnja razvodnih i upravljačkih ormara
Izrada elektrotehničke instalacije i ugradnja opreme niskog napona slabe i jake struje
Ispitivanje ispravnosti i
Održavanje elektrotehničke instalacije i opreme

Sve to na objektima:
  • obiteljske i stambene zgrade
  • obiteljski i gospodarski objekti i postrojenja
  • poslovne zgrade i pogoni
  • postrojenja proizvodnje, transporta, skladištenja i distribucije , nafte, plina i vode