Projektiranje i nadzor

Naša tvrtka temeljem višegodišnjeg iskustva pruža kompletne usluge za projektiranje i nadzor sustava katodnih zaštita i elektrotehničkih instalacija.

Korisnici smo programskih paketa za izradu tehničke dokumentacije procesne instrumentacije što nam omogućava izradu zahtjevnijih projekata i na području automatizacije. Sva projektna rješenja izvode ovlašteni inženjeri prema važećoj zakonskoj regulativi, propisima, domaćim i međunarodnim normama te pravilima struke. U sklopu projektne dokumentacije za elektroinstalacije izrađujemo idejna rješenja i studije, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, dokumentaciju izvedenog stanja, troškovnike i tender dokumentaciju.

Izrađujemo projektnu dokumentaciju električnih instalacija i vršimo stručni nadzor izvođenja elektro radova za:

Energetska postrojenja
Infrastrukturne građevine
Proizvodne pogone i industrijska postrojenja
Javne građevine (bolnice, škole, vrtići)
Poslovne građevine (poslovne zgrade i uredi)
Stambene i jednostavne građevine

U projektnoj dokumentaciji obrađujemo sljedeće električne instalacije:

Sustavi katodne zaštite
Sustavi nadzora i upravljanja procesima
Ex – instalacije
Sustavi automatizacije u industriji
Zaštita od munje i izjednačavanje potencijala
Javna rasvjeta, unutarnja i dekorativna rasvjeta
Niskonaponske instalacije za sve vrste objekata

Svakodnevno zanimanje javnosti je najčešće vezano za novosti novogradnje, dinamičke promjene u okruženju, a samo manji dio zna koliko je znanja i aktivnosti potrebno da bi bilo koja izgradnja mogla uopće i započeti.

Naš partner u projektiranju

Za projektiranje i nadzor katodne zaštite i elektroinstalacija