Pravila o zaštiti privatnosti

Zaštita osobnih podataka veoma je važan dio web stranice pa-el.hr. Korištenje ove web stranice moguće je i bez pružanja osobnih podataka, međutim, ukoliko posjetitelj želi koristiti određene usluge ponuđene na stranici, obrada osobnih podataka može biti nužna. Ukoliko je to slučaj, a za nju ne postoji zakonska osnova, posjetitelja će se uvijek pitati za pristanak. Obrada osobnih podataka kao što su to ime, prezime, adresa, email ili bilo koji podatak pomoću kojeg se korisnik može identificirati, uvijek će se odvijati u skladu s Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskom regulativom države članice EU. Svrha ovih Pravila Privatnosti je obavijestiti korisnike i posjetitelje stranice o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju.

 1. DEFINICIJE

  Pravila Privatnosti web stranice pa-el.hr temelje se na pojmovima obrađenim u Općoj odredbi o zaštiti osobnih podataka. U nastavku slijede objašnjenja osnovnih pojmova koja će se spominjati u daljnjem tekstu.

  -Osobni podaci
  Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se može identificirati fizička osoba („ispitanik „ u nastavku ). Identificirana fizička osoba je ona koju se može identificirati, direktno ili indirektno, po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, online identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.

  -Ispitanik
  Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili ga je moguće utvrditi. Ispitanikovi podaci su podložni obradi.

  -Obrada
  Obrada je bilo koji postupak primjenjiv na osobne podatke. U obradu spadaju automatizirani postupci prikupljanja, snimanja, organizacije, strukturiranja, spremanja, prilagodbe, izmjene, pregleda, korištenja, širenja, dijeljenja, brisanja, uništavanja, ograničavanja ili poravnavanja podataka.

  -Privola
  Privola ispitanika je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

 2. KOLAČIĆI

  Web stranica pa-el.hr koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav. Cookie ID je jedinstveni identifikator kolačića koji posjećenim web stranicama i serverima omogućuje razlikovanje preglednika. Preglednici se dakle mogu identificirati pute Cookie ID-a.

  Korištenjem kolačića web stranice pružaju korisnicima usluge koje inače ne bi mogle. Omogućuju optimiziranje sadržaja za preferencije korisnika i njegovo dosadašnje iskustvo. Svaki korisnik interneta ima mogućnost, u svom web pregledniku, onemogućiti korištenje kolačića.

 3. MOGUĆNOST KONTAKTA PUTEM WEB STRANICE

  Web stranica pa-el.hr sadrži informacije koje omogućuju brz kontakt putem elektronskih medija kao i direktnu komunikaciju koja uključuje i email adresu. Uvid u podatke koje korisnik unese putem kontakt obrasca imaju samo djelatnici tvrtke PA-EL d.o.o. Ako putem kontakt obrasca korisnik unese osobne podatke, ti će se podaci koristiti samo u svrhu ostvarivanja kontakta. Podaci se neće prosljeđivati i davati na uvid trećim osobama. PA-EL d.o.o. osobne podatke klasificira kao povjerljive informacije, te provodi zaštitu osobnih podataka sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca. Korištenje stranica tvrtke PA-EL d.o.o. moguće je bez ostavljanja osobnih podataka.

 4. ODREDBE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA VEZANE ZA GOOGLE ANALYTICS (S ANONIMIZACIJSKOM FUNKCIJOM)

  Na web stranici pa-el.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Google Analytics je Internet usluga; prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na web stranici. Usluga web analitike među ostalim prikuplja podatke o web stranici s koje je ispitanik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Web analitika se koristi za optimizaciju web stranice i kako bi se provela analiza oglašavanja na internetu.

  Za potrebe web analitike putem Google Analyticsa, voditelj obrade osobnih podataka koristi aplikaciju „_gat._anonymizelp“ putem koje je IP adresa ispitanika skraćena od strane Googlea i anonimizirana kada web stranici pa-el.hr pristupa ispitanik iz države članice EU ili neke druge države pod nadležnosti Europskog gospodarskog prostora.

  Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na web stranici pa-el.hr. Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, kako bi procijenio korištenje web stranice i kako bi pružio izvještavanje koje prikazuje aktivnost na web stranici, te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje web stranice.

  Google Analytics smješta kolačić na računalni sustav ispitanika. Definicija kolačića je već objašnjena u ovom dokumentu. Postavljanjem kolačića Googleu se omogućuje analiza korištenja web stranice. Svakim pregledom pojedine podstranice web stranice pa-el.hr kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Google Analytics komponenta, ispitanikov preglednik će automatski pružiti Google Analytics komponenti informacije potrebne za svrhu Internet oglašavanja i izračun provizije koja pripada Googleu. Za vrijeme ove tehničke procedure tvrtka Google dobit će osobne informacije poput IP adrese ispitanika (služi za razumijevanje otkud posjete i klikovi dolaze, a na osnovu toga stvara izračun provizije).

  Kolačić služi kako bi se pohranile osobne informacije poput vremena pristupanja web stranici, lokaciji s koje se pristupa i učestalost pristupanja web stranici od strane ispitanika. Sa svakim posjetom web stranice pa-el.hr takvi osobni podaci, uključujući IP adresu ispitanika, će se proslijediti Googleu i bit će smješteni tamo. Google može proslijediti navedene osobne podatke putem tehničke procedure trećoj strani.

  Kako je već navedeno, ispitanik može spriječiti postavljanje kolačića odgovarajućim preinakama na pregledniku u svakom trenutku. Takve preinake bi također spriječile i Google Analytics da postavi kolačić na računalnom sustavu ispitanika. Također je moguće izbrisati kolačiće koji su već postavljeni putem preglednika ili nekog drugog programskog rješenja.

  Dodatno, ispitanik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje web stranice pa-el.hr. Kako bi to ostvario, ispitanik mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti web stranice od strane ispitanika ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava ispitanika, ispitanik će morati ponovno instalirati dodataka pregledniku kako bi onesposobio Google Analytics. Ukoliko je iz nekog razloga ispitanik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku, ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno instalirati ili aktivirati.

 5. Više informacija

  Nadamo se da je to razjasnilo stvari za vas i kao što je prethodno spomenuto, ako postoji nešto za što niste sigurni trebate li ili ne, obično je sigurnije ostaviti kolačiće omogućene u slučaju da je u interakciji s jednom od značajki koje koristite na našim stranicama. Međutim, ako još uvijek tražite više informacija, možete nas kontaktirati na e-mail adresu info@pa-el.hr.

PA-EL
Dubrovčan 33 B
Veliko Trgovišće