EU Funds

Europska unija
Zajedno do fondova EU

Na dan 09.01.2017. godine tvrtka PA‐EL d.o.o. započela je s provedbom projekta pod nazivom „PA‐EL IKT“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.‐2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: PA‐EL IKT

Kratki opis projekta: Ulaganjima u informacijsku i telekomunikacijsku tehnologiju želimo ojačati i optimizirati poslovanje poduzeća PA‐EL d.o.o. koje se nalazi u općini Veliko Trgovišće u Krapinsko – zagorskoj županiji, a uvođenjem inovativnih sustava omogućiti bolju uslugu našim klijentima. Ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu sa uvođenjem novih i poboljšanjem postojećih IKT riješenja integrirati ćemo poslovne funkcije i omogućiti optimizaciju poslovnih procesa i sa time poboljšati prouktivnost rada te ojačati tržišni položaj poduzeća. Na taj naćin osigurati ćemo konkurentnu poziciju na tržištu i učinkovito poslovanje.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ulaganjima u informacijsku i telekomunikacijsku tehnologiju ojačati razvoj poduzeća PA‐EL d.o.o. i ostvariti planirane rezultate koji se očituju koz unapređenje poslovnih procesa, povećanu produktivnost rada, nova neto ostvarena radna mjesta i ostvaren veći prihod od prodaje.

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): Ukupna vrijednost projekta je 388.424,78 HRK od čega se iz EU sufinancira 345.659,21 HRK

Razdoblje provedbe projekta(od‐do): 09.01.2017. – 09.01.2018.

Kontakt osobe za više informacija: Neda Jambrek, neda.jambrek@pa‐el.hr